Xoves, 16 Febreiro 2017 01:18

Os cidadáns poderán consultar o estado de tramitación dos seus asuntos no Portal de Transparencia do Tribunal Supremo

Valora este artigo
(2 votos)

Por primeira vez, todos os cidadáns poderán consultar o estado de tramitación dos seus asuntos ante o Tribunal Supremo (TS), tras a posta en marcha, este mesmo martes, do seu Portal de Transparencia.

Para iso teñen que cumprimentar un formulario chamado Consulta a fase procesual da túa causa cos datos necesarios para localizar o asunto: o nome e o número de DNI son obrigatorios, pero tamén poden engadir, se o saben, o órgano xudicial do que procede a causa, o número de recurso ou o nome do procurador ou avogado.

A resposta á consulta será enviada á dirección de correo electrónico que facilite o cidadán.

O Tribunal Supremo incorpora así un servizo que xa prestan outros altos órganos xudiciais europeos, como a Cour de Cassation francesa.

Acceso e contidos

A ligazón de entrada ao novo Portal de Transparencia, que se sitúa na web www.poderjudicial.es, é o seguinte: www.poderjudicial.es/cgpj/es/poder-Xudicial/Tribunal-Supremo/Portal-de-Transparencia/.

Tamén pode accederse a el, como aos Portais de Transparencia da Audiencia Nacional e dos 17 Tribunais Superiores de Xustiza, a través do Portal de Transparencia do Consello Xeral do Poder Xudicial.

O Portal do Tribunal Supremo permite acceder de forma sinxela e ordenada a unha gran cantidade de información, reunindo a que xa era pública -como as normas de repartición, que se publican no Boletín Oficial do Estado- xunto con moita outra que se expón por primeira vez ao coñecemento público.

Entre esta última figuran, por exemplo, os acordos que adopta a Sala de Goberno. A orde do día das reunións deste órgano poderá consultarse tamén cun mínimo de 24 horas de antelación á súa celebración.

O Tribunal Supremo tamén fai públicos por primeira vez os sinalamentos de cada unha das súas cinco Salas, de modo que será posible coñecer que asuntos vai tratar cada unha delas e cal é a parte recorrente.

No caso da Sala Segunda, do Penal, publicarase sempre o nome do condenado en instancia cando sexa o recorrente. Cando o recorrente non sexa o condenado o que figurará é o termo que en cada caso corresponda (acusador particular, Ministerio Fiscal...). Por último, cando o recorrente sexa un acusado que fose absolto de responsabilidade penal pero condenado a algunha responsabilidade civil poderá lerse "Absolución con responsabilidade civil".

Outra das novidades que inclúe o Portal de Transparencia son os perfís profesionais dos 78 maxistrados titulares -e dos 8 eméritos- actualmente destinados no Tribunal Supremo, ademais dos dos membros do Gabinete Técnico.

Son públicas así mesmo as axendas institucionais do presidente do Tribunal Supremo, Carlos Lesmes -que xa podía ser consultada no Portal de Transparencia do Consello Xeral do Poder Xudicial-, e do vicepresidente do alto tribunal, Ángel Juanes.

Outras utilidades

Ademais, o Portal de Transparencia permite acceder a información económica sobre o Tribunal Supremo -como o orzamento para gastos protocolarios que ten asignado e a súa execución- e inclúe un apartado de estatística que reúne os datos da actividade das cinco Salas e que se irá actualizando periodicamente.

Tamén pode seguirse paso a paso o proceso de nomeamento dos maxistrados do alto tribunal, así como a convocatoria de concursos de prazas para letrados do Gabinete Técnico.

Todas as sentenzas do Tribunal Supremo -no últimos tres anos ditou 18.827- están dispoñibles no buscador de xurisprudencia, que permite facer procuras por palabras clave, por xurisdición, por Sala e mesmo polo nome do maxistrado relator. Ademais, un apartado específico destaca as resolucións referidas a asuntos que poden resultar de interese -cláusulas abusivas, despedimento, divorcio...- e outro as sentenzas máis recentes de cada Sala.

Visitas ao Tribunal 

Por último, o Portal de Transparencia dedica un importante espazo ao patrimonio artístico e histórico que alberga a sede do Tribunal, o Palacio das Salesas Reais, con información sobre as visitas guiadas que se ofrecen durante todo o ano e sobre as Xornadas de Portas Abertas cada mes de setembro.

Os cidadáns tamén poden atopar, no apartado Preguntas frecuentes, respostas a cuestións como cantas persoas traballan no alto tribunal, cal é a relación deste órgano co Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e co Tribunal de Xustiza da Unión Europea, canto cobra un maxistrado ou cantas sentenzas dita e se estas poden ser recorridas.

Coa posta en marcha do Portal culmina o proceso de transparencia no acceso aos órganos do goberno dos tribunais comezada polo Consello Xeral do Poder Xudicial en novembro de 2015 para achega a xustiza á cidadanía.

Nesa data, quince meses despois da posta en marcha o 2 de xullo de 2014 do Portal de Transparencia do CGPJ, activáronse os dos Tribunais Superiores de Xustiza de Illes Balears e da Región de Murcia; aos que seguiron os de Andalucía, Aragón, Asturias, Castela-A Mancha, Castela e León, Comunidade Valenciana, Navarra e A Rioxa en febreiro de 2016; os de Canarias, Estremadura, Galicia e o País Vasco en abril dese mesmo ano; e os de Cantabria, Cataluña e Madrid ao mes seguinte.

O 22 de xuño de 2016 entrou en funcionamento o da Audiencia Nacional, de modo que co do Tribunal Supremo son 20 os Portais activos.

 

 

 

Deixa un comentario

Asegúrese de introducir toda a información requirida, sinalada cun asterisco (*). Non se permite código HTML.

Top